Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Tura kontroli ustawodawczej rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenie (UE) nr 305/2011)

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Opinia w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Przewodnicząca

POPRAWKI 9 - 19 - Projekt opinii Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 stycznia 2020 r.

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

PROTOKÓŁ - Środa, 6 listopada 2019 r. - Czwartek, 7 listopada 2019 r.

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Termin składania poprawek : 11-12-2019

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 grudnia 2019 r.

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 14 listopada 2019 r.

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Tura kontroli ustawodawczej poświęcona rozporządzeniu (UE) 2018/1807 o swobodnym przepływie danych nieosobowych

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO