Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

POPRAWKI 1 - 30 - Projekt opinii Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

POPRAWKI 1 - 3 - Projekt zalecenia Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt sprawozdania Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

POPRAWKI 1 - 76 - Projekt sprawozdania Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POPRAWKI 1 - 214 - Projekt sprawozdania Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

14-11-2019 INTA_AM(2019)643175 PE643.175v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POPRAWKI 1 - 38 - Projekt sprawozdania zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

POPRAWKI 1 - 4 - Projekt zalecenia w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE

POPRAWKI 1 - 15 - Projekt zalecenia w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POPRAWKI 1 - 8 - Projekt zalecenia w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POPRAWKI BUDŻETOWE Budżet 2020

22-08-2019 INTA_AB(2019)640003 PE640.003v01-00
INTA

Bernd LANGE