Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Handlu Międzynarodowego

16-03-2020

15:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

17-03-2020

09:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

17-03-2020

14:30

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Handlu Międzynarodowego

21-04-2020

09:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

21-04-2020

14:30

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Handlu Międzynarodowego

29-04-2020

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

29-04-2020

14:30

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

30-04-2020

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

Kalendarz posiedzeń komisji