Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Sprawozdanie w sprawie proponowanego mandatu do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

2020/2023(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
INTA AFET

przedmiotowo właściwa

Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego

2019/0273(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
INTA

przedmiotowo właściwa

Realizacja wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za rok 2018

2019/2197(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające próg podatności na zagrożenia określony w pkt 1 lit. b) załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych

2019/2946(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
INTA

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

2019/2942(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
INTA

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Szwajcarią w związku z rokowaniami na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO na mięso przyprawiane, niepoddane dalszej obróbce

2019/0196(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu - Projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie procedury zgody

2018/0356M(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

przedmiotowo właściwa

Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony - Projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie procedury zgody

2018/0358M(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

przedmiotowo właściwa

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

2018/0356(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

przedmiotowo właściwa

Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

2018/0358(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

przedmiotowo właściwa