Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 W skrócie

Usługi departamentów tematycznych (ITRE w centrum uwagi)
14-06-2019 Briefing

A just energy transition, opportunity for EU industries, the role of hydrogen in the future and the example of energy transition in Germany
14-06-2019 Analiza

How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy? (2 Volumes)
14-06-2019 Badanie

Europe – the Global Centre for Excellent Research
15-04-2019 Badanie

5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia
03-04-2019 Analiza

Brexit and Horizon Europe
15-01-2019 Analiza

Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?
19-11-2018 Badanie

Roaming: One Year After Implementation
12-11-2018 Analiza

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings
09-11-2018 Badanie