Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Termin składania poprawek : 27-01-2020

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 2 grudnia 2019 r. - Wtorek, 3 grudnia 2019 r.

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) za rok budżetowy 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

POPRAWKI 1 - 71 - Projekt sprawozdania Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 listopada 2019 r. - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 2 grudnia 2019 r. - Wtorek, 3 grudnia 2019 r.

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH