Z ostatniej chwili

Next meeting of the Committee on Petitions

04-11-2019 - 14:30
Image of a meeting room with people

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

12-11-2019 - 10:10
PETI Posiedzenie
11-11-2019 - 15:08
PETI Posiedzenie
03-10-2019 - 09:10
PETI Posiedzenie

Patrz również

Powitanie

Serdecznie witam na stronie Komisji Petycji!.

Traktaty i Karta praw podstawowych gwarantują wszystkim obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej prawo kierowania petycji do Parlamentu, indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami, w sprawach objętych zakresem działalności Unii Europejskiej, które bezpośrednio ich dotyczą.

Komisja Petycji jest odpowiedzialna za rozpatrywanie tych petycji i podejmowanie związanych z nimi działań. Bez wątpienia pełni zatem funkcję łącznika między obywatelami a instytucjami europejskimi.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt