Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

SPRAWOZDANIE w sprawie weryfikacji mandatów

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

POPRAWKI

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI