Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 W skrócie

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 W skrócie

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Badanie

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Badanie

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Badanie

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Badanie

European armaments standardisation
31-10-2018 Badanie

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Badanie

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Analiza

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Badanie