Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Research for TRAN Committee - European tourism: recent developments and future challenges
24-10-2019 Badanie

Research for TRAN Committee - EU funding of transport projects
15-07-2019 Badanie

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 W skrócie

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 W skrócie

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 W skrócie

Research for TRAN Committee: Transport and tourism in Belgium, France and the Netherlands
29-11-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Modal shift in European transport: a way forward
29-11-2018 Badanie

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in China
15-10-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy responses
15-10-2018 Badanie

Research for TRAN Committee - BREXIT: transport and tourism - the consequences of a no-deal scenario
26-09-2018 Badanie