Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków INFO 01/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2242(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych

2018/0103(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
LIBE

[S&D]

przedmiotowo właściwa

Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2017 – SEAE

2017/2267(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Sytuacja na Węgrzech (w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r.)

2017/2131(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
LIBE

[Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 8/2016 – Komitet Regionów

2016/2287(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków w budżecie na rok 2016 – Agencja Dostaw Euratomu (AA)

2016/2207(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Powiadomienie o przedłożeniu projektu budowlanego (rozbudowa pomieszczeń biurowych) przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

2016/2091(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Pzesunięcie środków – budżet na 2015 r. – Agencja Dostaw Euratomu

2015/2333(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków - budżet na 2015 r. – Agencja Dostaw Euratomu (AA)

2015/2314(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Wynajęcie pomieszczeń biurowych dla delegatury Unii Europejskiej w Chinach - ESDZ

2015/2308(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa