Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

20-01-2020 ENVI_AM(2020)646849 PE646.849v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

AMENDAMENTELE 1 - 335 - Proiect de raport Politica în domeniul concurenței - raport anual pe 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

  AMENDMENTS 204 - 468 - Draft report Credit servicers and credit purchasers

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

AMENDAMENTELE 1 - 282 - Proiect de raport Uniunea bancară - raport anual 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

AMENDAMENTELE 9 - 19 - Proiect de aviz Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

AMENDAMENTELE 1 - 17 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune pentru 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

AMENDAMENTELE 1 - 19 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Comisia Europeană

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDAMENTELE 1 - 15 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDAMENTELE 1 - 17 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDAMENTELE 1 - 15 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018: performanță, gestiune financiară și control

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ