Proiecte de aviz


Un proiect de aviz este un document întocmit de către deputatul desemnat raportor pentru aviz, care este apoi transmis comisiei care emite un aviz pentru o posibilă modificare și pentru a-l supune la vot.
În cazul rapoartelor legislative, proiectele de aviz se prezintă sub formă de amendamente la propunerea legislativă a Comisiei, însoțite – atunci când este cazul – de justificări succinte. În cazul rapoartelor fără caracter legislativ, proiectele de aviz se prezintă sub forma unor sugestii care, dacă sunt adoptate, sunt transmise comisiei responsabile de redactarea raportului pentru a fi incluse în acesta. Această pagină prezintă proiectele de aviz înainte să fie votate de comisia care emite un aviz.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate proiectele de aviz disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termen de depunere a amendamentelor : 18-02-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termen de depunere a amendamentelor : 26-02-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termen de depunere a amendamentelor : 26-02-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Termen de depunere a amendamentelor : 23-01-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

Termen de depunere a amendamentelor : 03-12-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termen de depunere a amendamentelor : 04-12-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termen de depunere a amendamentelor : 04-12-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Termen de depunere a amendamentelor : 25-11-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

30-10-2019 DEVE_PA(2019)642937 PE642.937v03-00
DEVE

Caroline ROOSE

Termen de depunere a amendamentelor : 15-11-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

28-10-2019 DEVE_PA(2019)642934 PE642.934v02-00
DEVE

Catherine CHABAUD

Termen de depunere a amendamentelor : 15-11-2019