Căutare generală

Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 22 ianuarie 2020 - Joi, 23 ianuarie 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Termen de depunere a amendamentelor : 05-02-2020

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00
EMPL

Manuel PIZARRO

Termen de depunere a amendamentelor : 30-01-2020

AMENDAMENTELE 1 - 17 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDAMENTELE 1 - 15 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018: performanță, gestiune financiară și control

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDAMENTELE 1 - 41 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Comisia Europeană

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDAMENTELE 1 - 22 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) aferent exercițiului financiar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDAMENTELE 1 - 22 - Proiect de aviz referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDAMENTELE 1 - 21 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644923 PE644.923v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PROCES-VERBAL - Miercuri, 4 decembrie 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00
EMPL