Căutare generală

Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Opinion on Competition Policy – Annual Report 2019

24-01-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Președintă

PROCES-VERBAL - Miercuri, 4 decembrie 2019 - Joi, 5 decembrie 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI Sesiune de control legislativ referitoare la punerea în aplicare a Directivei NIS – Directiva (UE) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI Sesiune de control legislativ referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții [Regulamentul (UE) nr. 305/2011]

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Aviz referitor la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Președintă

AMENDAMENTELE 9 - 19 - Proiect de aviz Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 22 ianuarie 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

PROCES-VERBAL - Miercuri, 6 noiembrie 2019 - Joi, 7 noiembrie 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Termen de depunere a amendamentelor : 11-12-2019

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 4 decembrie 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO