Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Raport privind mandatul propus pentru negocierile cu Regatul Unit

2020/2023(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
INTA AFET

sesizată în fond

Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

2019/0273(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
INTA

sesizată în fond

Punerea în aplicare a politicii comerciale comune - raportul anual pe 2018

2019/2197(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
INTA

sesizată în fond

Regulament delegat al Comisiei de modificare a pragului de vulnerabilitate stabilit la punctul 1 litera (b) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

2019/2946(DEA) Proceduri privind actele delegate
INTA

sesizată în fond

Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

2019/2942(DEA) Proceduri privind actele delegate
INTA

sesizată în fond

Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Elveția în legătură cu negocierile în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la modificarea concesiilor OMC ale Elveției privind carnea neprelucrată altfel decât prin condimentare

2019/0196(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

sesizată în fond

Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam - Propunere de rezoluție fără caracter legislativ privind procedura de aprobare

2018/0356M(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

sesizată în fond

Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte - Propunere de rezoluție fără caracter legislativ privind procedura de aprobare

2018/0358M(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

sesizată în fond

Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

2018/0356(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

sesizată în fond

Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

2018/0358(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

sesizată în fond