Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1254/2014 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile unităților de ventilație rezidențiale

2020/2526(DEA) Proceduri privind actele delegate
ITRE

sesizată în fond

O abordare europeană globală privind stocarea energiei

2019/2189(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii

2019/2907(DEA) Proceduri privind actele delegate
ITRE

sesizată în fond

Acord de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Ucraina, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Croația și a României la Uniunea Europeană

2019/0207(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Numirea unui membru al Comisiei Europene - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

2019/0151(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei

2019/0152(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Acordul de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Croația și a României la Uniunea Europeană

2018/0429(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Acordul de cooperare UE-Elveţia privind programele europene de navigaţie prin satelit

2012/0231(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Raport privind mandatul propus pentru negocierile cu Regatul Unit

2020/2023(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
ITRE

pentru aviz