Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

AMENDAMENTELE 33 - 58 - Proiect de raport Introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

AMENDAMENTELE 1 - 56 - Proiect de raport Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

AMENDAMENTELE 1 - 71 - Proiect de raport Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

AMENDAMENTELE 1 - 11 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDAMENTELE 1 - 64 - Proiect de aviz Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

AMENDAMENTELE 1 - 62 - Proiect de aviz Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

AMENDAMENTE BUGETARE Bugetul 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES