Proiecte de aviz


Un proiect de aviz este un document întocmit de către deputatul desemnat raportor pentru aviz, care este apoi transmis comisiei care emite un aviz pentru o posibilă modificare și pentru a-l supune la vot.
În cazul rapoartelor legislative, proiectele de aviz se prezintă sub formă de amendamente la propunerea legislativă a Comisiei, însoțite – atunci când este cazul – de justificări succinte. În cazul rapoartelor fără caracter legislativ, proiectele de aviz se prezintă sub forma unor sugestii care, dacă sunt adoptate, sunt transmise comisiei responsabile de redactarea raportului pentru a fi incluse în acesta. Această pagină prezintă proiectele de aviz înainte să fie votate de comisia care emite un aviz.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate proiectele de aviz disponibile.

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00
PECH

Pietro BARTOLO

Termen de depunere a amendamentelor : 13-11-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2018

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Termen de depunere a amendamentelor : 13-11-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

Termen de depunere a amendamentelor : 13-11-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

12-07-2019 PECH_PA(2019)638756 PE638.756v03-00
PECH

Chris DAVIES

Termen de depunere a amendamentelor : 25-07-2019