Ultimele ştiri

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Documente utile

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

21-01-2020 - 14:39
PECH Reuniune
21-01-2020 - 09:52
PECH Reuniune
20-01-2020 - 15:12
PECH Reuniune

Cuvinte de bun venit

Chris DAVIES

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) urmărește să garanteze că pescuitul este practicat în mod sustenabil, menținând stocurile de pește la un nivel care să permită să se asigure condiții de securitate pentru un sector al pescuitului rentabil și pentru economia comunităților costiere. S-au înregistrat progrese mulțumitoare în unele mări, dar există în continuare preocupări profunde cu privire la situația din altele, în special din Marea Mediterană.

În cursul acestei legislaturi, trebuie să ne asigurăm că principiile PCP sunt menținute și susținute în mod corespunzător de instrumente de politică, cum ar fi Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și reglementările privind controlul pescuitului. Trebuie să intensificăm eforturile de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și să ne asigurăm că sustenabilitatea se află în centrul parteneriatelor de pescuit convenite de Uniunea Europeană cu alte țări.

Cetățenii Uniunii au dreptul să fie informați permanent cu privire la procesul de elaborare a politicilor. Sper că acest site vă va oferi o bună imagine de ansamblu asupra activităților noastre de zi cu zi.

Chris DAVIES

Competențe și responsabilitățiDate de contact

Legături