Căutare generală

Căutare

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 20 ianuarie 2020 - Marţi, 21 ianuarie 2020

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Termen de depunere a amendamentelor : 27-01-2020

PROCES-VERBAL - Luni, 2 decembrie 2019 - Marţi, 3 decembrie 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDAMENTELE 1 - 71 - Proiect de raport Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

PROCES-VERBAL - Luni, 11 noiembrie 2019 - Marţi, 12 noiembrie 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 2 decembrie 2019 - Marţi, 3 decembrie 2019

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH