Căutare generală

Căutare

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 19 februarie 2020 - Joi, 20 februarie 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2019

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului de modificare a Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

AMENDAMENTELE 33 - 58 - Proiect de raport Introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

AMENDAMENTELE 1 - 56 - Proiect de raport Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

PROIECT DE RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

PROCES-VERBAL - Luni, 20 ianuarie 2020 - Marţi, 21 ianuarie 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 20 ianuarie 2020 - Marţi, 21 ianuarie 2020

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Termen de depunere a amendamentelor : 27-01-2020