Căutare generală

Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 20 ianuarie 2020 - Marţi, 21 ianuarie 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

PROIECT DE AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Termen de depunere a amendamentelor : 23-01-2020

Aviz privind propunerea de rezoluție depusă de Younous Omarjee referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii din 23 noiembrie 2017 – (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019 în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

17-12-2019 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v01-00
REGI

Younous OMARJEE

AMENDAMENTELE - European Commission: Consolidated annual accounts of the European Union - Financial year 2018 - European Commission

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 4 decembrie 2019 - Joi, 5 decembrie 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00
REGI

 

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Termen de depunere a amendamentelor : 11-12-2019

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 4 noiembrie 2019 - Marţi, 5 noiembrie 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE