Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru bazele de date privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord

2020/2528(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei privind baza de date europeană pentru identificarea navelor

2020/2527(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond

Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere

2020/2514(RPS) Procedura de reglementare cu control
TRAN

sesizată în fond

Acordul între Uniunea Europeană și Japonia privind siguranța aviației civile

2019/0275(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

sesizată în fond

Acordul euro-mediteranean între UE şi Iordania privind serviciile aeriene

2010/0180(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

sesizată în fond

Raport de punere în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor

2019/2205(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

sesizată în fond

Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat

2019/2193(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
TRAN

sesizată în fond

Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

2019/2192(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

sesizată în fond

Siguranța și semnalizarea feroviară: evaluarea situației actuale a implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS)

2019/2191(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

sesizată în fond

Regulament delegat al Comisiei privind clasificarea vehiculelor, obligațiile utilizatorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, cerințele privind elementele constitutive de interoperabilitate și criteriile minime de eligibilitate pentru organismele notificate

2019/2955(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond