Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Raport de punere în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor

2019/2205(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
TRAN

sesizată în fond

Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat

2019/2193(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
TRAN

sesizată în fond

Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

2019/2192(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
TRAN

sesizată în fond

Siguranța și semnalizarea feroviară: evaluarea situației actuale a implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS)

2019/2191(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
TRAN

sesizată în fond

Regulament delegat al Comisiei privind clasificarea vehiculelor, obligațiile utilizatorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, cerințele privind elementele constitutive de interoperabilitate și criteriile minime de eligibilitate pentru organismele notificate

2019/2955(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond

Protocolul de modificare a Acordului auxiliar între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 și 21 iunie 2011, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2019/0263(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 și 21 iunie 2011, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2019/0261(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri în ceea ce privește cerințele de siguranță pentru navele de pasageri angajate în curse interne

2019/2926(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond

Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007 de Statele Unite ale Americii și de Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia la 24 iunie 2010, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2019/0258(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

2010/0186(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

sesizată în fond