Najnovšie udalosti

Next meeting

08-01-2020 - 14:05
Committee on Constitutional Affairs Meeting

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

09-12-2019 - 18:06
AFCO Schôdza
04-12-2019 - 14:47
AFCO Schôdza
04-12-2019 - 09:37
AFCO Schôdza

Úvodné slová

Antonio Tajani

Vitajte na stránkach Výboru pre ústavné veci (AFCO), ktorý dohliada na inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä na vykonávanie zmlúv a ich prípadné zmeny. Výbor AFCO je zároveň výborom zodpovedným za otázky súvisiace s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy