Najnovšie udalosti

Next meeting

13-11-2019 - 09:38

Najnovšie tlačové správy

  Brexit: discussion on the state of play on Tuesday afternoon

11-11-2019
AFCO

The Constitutional Affairs Committee will debate the state of play on Brexit with EP Brexit coordinator Guy Verhofstadt on Tuesday at around 15.00.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-11-2019 - 14:28
AFCO Schôdza
12-11-2019 - 12:08
AFCO Schôdza
08-10-2019 - 14:38
AFCO Schôdza

Úvodné slová

Antonio Tajani

Vitajte na stránkach Výboru pre ústavné veci (AFCO), ktorý dohliada na inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä na vykonávanie zmlúv a ich prípadné zmeny. Výbor AFCO je zároveň výborom zodpovedným za otázky súvisiace s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy