Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

NÁVRH STANOVISKA k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-02-2020

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 28. januára 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

NÁVRH STANOVISKA k usmerneniam pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-02-2020

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 23. januára 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00
AFCO

 

NÁVRH ODPORÚČANIA v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-01-2020

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00
AFCO

Pascal DURAND

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 9. decembra 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO