Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

  Proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

08-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

  MINUTES - Tuesday, 5 November 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Monday, 18 November 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00
AGRI

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 129 - Návrh stanoviska Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

NÁVRH STANOVISKA k politike hospodárskej súťaže – výročnej správe za rok 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019