Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

11-02-2020 DEVE_OJ(2020)02-17_1 PE647.149v01-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-02-2020

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-02-2020

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-02-2020

ZÁPISNICA - Pondelok, 2. decembra 2019 - Utorok, 3. decembra 2019

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00
DEVE

 

ZÁPISNICA - Pondelok, 11. novembra 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

  AMENDMENTS 6 - 21 - Draft opinion Amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE