Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 21. januára 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ZÁPISNICA - Streda, 6. novembra 2019 - Štvrtok, 7. novembra 2019

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-01-2020

  OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00
DEVE

Caroline ROOSE

  OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the European Community

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

STANOVISKO k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00
DEVE

Caroline ROOSE

ZÁPISNICA - Streda, 6. novembra 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET

 

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - 8th, 9th,10th and 11th EDFs

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00
DEVE

Charles GOERENS

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00
DEVE

Charles GOERENS