Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 12. decembra 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 16 December 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 9. decembra 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 12. decembra 2019

04-12-2019 ECON_OJ(2019)12-12_1 PE644.875v01-00
ECON

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019

04-12-2019 EMPL_OJ(2019)12-04_1 PE644.747v01-00
EMPL

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 9. decembra 2019

03-12-2019 LIBE_OJ(2019)12-09_1 PE644.858v01-00
LIBE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. decembra 2019 - Utorok, 3. decembra 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA