Najnovšie udalosti

Subcommittee on Human Rights

05-12-2019 - 16:06
Maria Arena

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Sakharov Walk of Freedom: inauguration ceremony

29-11-2019
DROI DEVE AFET

The European Parliament will inaugurate the ”Sakharov Walk of Freedom” on the Solidarność Esplanade in Brussels on Tuesday 10 December at 14.30.

 

  Libya: MEPs to assess situation at detention centres and role of coastguard

19-11-2019
DROI LIBE

The conditions at Libyan detention centres and the procedures used by the country’s coastguard in sea rescues will be the focus of a committee debate on Thursday.

 

  Book your interview slot with 2018 Sakharov Prize laureate Oleg Sentsov

11-11-2019
DROI DEVE AFET

Parliament will hold an award ceremony on 26 November for last year’s Sakharov Prize laureate Oleg Sentsov, recently released from a Russian prison.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

03-12-2019 - 11:44
DROI DEVE Schôdza

Úvodné slová

Maria Arena

Vitajte na webovej stránke Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva.

V dnešnom svete, v ktorom dochádza k neustálemu porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, je Európska únia naďalej pevne odhodlaná prostredníctvom svojich vnútorných a vonkajších politík chrániť a presadzovať univerzálnosť ľudských práv.

Európsky parlament a jeho Podvýbor pre ľudské práva (DROI) zvyšujú informovanosť o konkrétnych prípadoch týkajúcich sa oblasti ľudských práv, komunikujú so širokým okruhom partnerov a dohliadajú na dodržiavanie ľudských práv v rámci vonkajšej činnosti EÚ s osobitným dôrazom na zabezpečenie súladu medzi všetkými vonkajšími politikami Únie (napr. v oblasti obchodu, azylu a migrácie) a jej politikou v oblasti ľudských práv.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty