Najnovšie udalosti

What's new?

15-01-2020 - 11:09
Calender red and grey

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

22-01-2020 09:00 / 12:30 EMPL
22-01-2020 14:30 / 18:30 EMPL
23-01-2020 09:00 / 11:00 EMPL

Multimediálna knižnica

04-12-2019 - 09:06
EMPL Schôdza
12-11-2019 - 15:53
EMPL Schôdza
05-11-2019 - 09:07
EMPL Schôdza

Úvodné slová

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Vitajte na stránkach Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Výbor EMPL je zodpovedný za zamestnanosť a všetky aspekty sociálnej politiky vrátane pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia, sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany; voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov; práva pracujúcich; bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; Európsky sociálny fond; politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií; sociálny dialóg; a všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia. Sme zodpovední aj za vzťahy s piatimi agentúrami: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF a novovytvoreným ELA.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy