Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

13-01-2020 ENVI_PV(2019)12-02-1 PE644.958v01-00
ENVI

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 130 - Návrh uznesenia Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti

18-11-2019 ENVI_AM(2019)643214 PE643.214v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Margrete AUKEN, Bartosz ARŁUKOWICZ, Joanna KOPCIŃSKA, Sara CERDAS, Luisa REGIMENTI

ZÁPISNICA - Streda, 25. septembra 2019 - Štvrtok, 26. septembra 2019

29-10-2019 ENVI_PV(2019)09-25-1 PE641.443v03-00
ENVI

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 171 - Návrh uznesenia Iniciatíva EÚ týkajúca sa opeľovačov

24-10-2019 ENVI_AM(2019)642916 PE642.916v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Mairead McGUINNESS, Martin HÄUSLING, István UJHELYI, Pietro FIOCCHI, Luisa REGIMENTI

ZÁPISNICA - Pondelok, 22. júla 2019 - Utorok, 23. júla 2019

15-10-2019 ENVI_PV(2019)07-22-1 PE641.083v01-00
ENVI

 

ZÁPISNICA - Utorok, 23. júla 2019

15-10-2019 ENVI_PV(2019)07-23-1 PE641.229v01-00
ENVI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 21. októbra 2019

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 287 - Návrh uznesenia Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Santiagu de Chile, Čile (COP 25)

07-10-2019 ENVI_AM(2019)641381 PE641.381v01-00
ENVI

Peter LIESE, Pascal CANFIN, Nils TORVALDS, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Pär HOLMGREN, Mohammed CHAHIM, Mick WALLACE

ZÁPISNICA - Streda, 4. septembra 2019 - Štvrtok, 5. septembra 2019

23-09-2019 ENVI_PV(2019)09-04-1 PE641.110v01-00
ENVI

 

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00
ENVI

Pascal CANFIN