Zápisnice


V zápisniciach sú zhrnuté diskusie, ktoré sa uskutočnili, a rozhodnutia, ktoré boli prijaté, na schôdzach výborov. Zápisnice sa zvyčajne prijímajú na začiatku nasledujúcej schôdze výboru. Na tejto stránke nájdete najnovšie zápisnice.

Všetky dostupné zápisnice nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

ZÁPISNICA - Streda, 4. septembra 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM

 

ZÁPISNICA - Pondelok, 23. septembra 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00
FEMM

 

ZÁPISNICA - Pondelok, 30. septembra 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00
FEMM

 

ZÁPISNICA - Streda, 10. júla 2019

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00
FEMM