Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 21. novembra 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

18-11-2019 - 17:26
AFET SEDE Schôdza
18-11-2019 - 17:21
AFET Schôdza
18-11-2019 - 16:00
AGRI Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov