Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 4. novembra 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

17-10-2019 - 10:07
ITRE Schôdza
17-10-2019 - 09:09
CONT Schôdza
14-10-2019 - 17:37
AFET Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov