Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Schôdza
13-01-2020 - 19:04
LIBE Schôdza
09-01-2020 - 09:10
JURI Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov