Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

27-01-2020 - 16:11
EMPL ECON Schôdza
27-01-2020 - 16:05
SEDE Schôdza
27-01-2020 - 15:09
ECON Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov