Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 6. januára 2020 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-12-2019 - 09:10
BUDG Schôdza
12-12-2019 - 09:10
ECON Schôdza
11-12-2019 - 16:39
ECON Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov