Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

20-02-2020 - 15:10
TRAN Schôdza
20-02-2020 - 14:06
LIBE Schôdza
19-02-2020 - 16:08
AFET Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov