Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

27-01-2020 - 17:42
ECON Schôdza
27-01-2020 - 17:01
JURI Schôdza
27-01-2020 - 16:11
EMPL ECON Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov