Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 30. januára 2020 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

28-01-2020 - 14:40
JURI Schôdza
28-01-2020 - 14:40
AFCO Schôdza
28-01-2020 - 14:34
LIBE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov