Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 12. decembra 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

05-12-2019 - 10:59
AFET Schôdza
05-12-2019 - 10:04
FEMM Schôdza
05-12-2019 - 09:15
FEMM DEVE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov