Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

23-01-2020 - 16:13
AFCO Schôdza
23-01-2020 - 09:35
BUDG Schôdza
23-01-2020 - 09:15
ECON Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov