Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 9. decembra 2019 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

21-11-2019 - 14:06
LIBE Schôdza
21-11-2019 - 11:36
SEDE AFET DROI Schôdza
21-11-2019 - 09:10
LIBE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov