Najnovšie udalosti

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

22-01-2020 - 11:04
DEVE Schôdza
22-01-2020 - 10:23
BUDG Schôdza
22-01-2020 - 10:17
ITRE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov