Najnovšie udalosti

21-11-2019 - 08:39
latest news red square sticker isolated on white

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Hearing of Commissioner-designate Thierry Breton

14-11-2019
ITRE IMCO

The Internal Market and the Industry committees questioned Thierry Breton, candidate for the Internal Market portfolio.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

04-12-2019 - 09:10
IMCO Schôdza
06-11-2019 - 09:09
IMCO Schôdza
10-10-2019 - 09:31
JURI ITRE CULT IMCO Vypočutie

Úvodné slová

Petra DE SUTTER

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ týkajúcich sa jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu, ciel a ochrany spotrebiteľa.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy