Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

ZÁPISNICA - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

OZNÁMENIE POSLANCOM Legislatívne preskúmanie vykonávania smernice NIS (smernica (EÚ) 2016/1148)

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

OZNÁMENIE POSLANCOM Legislatívna kontrola vykonávania nariadenia o stavebných výrobkoch (nariadenie (EÚ) č. 305/2011)

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

stanovisko k uzavretiu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Predsedníčka

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 9 - 19 - Návrh stanoviska Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

ZÁPISNICA - Streda, 6. novembra 2019 - Štvrtok, 7. novembra 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. novembra 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO