Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY - Competition policy - annual report 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 3 - Návrh odporúčania Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 20 - Návrh správy Makrofinančná pomoc Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 76 - Návrh správy Uzavretie Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 214 - Návrh správy o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

14-11-2019 INTA_AM(2019)643175 PE643.175v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 38 - Návrh správy Návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 4 - Návrh odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 15 - Návrh odporúčania o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 8 - Návrh odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY Rozpočet 2020

22-08-2019 INTA_AB(2019)640003 PE640.003v01-00
INTA

Bernd LANGE