Najnovšie udalosti

Next Committee meeting

21-01-2020 - 19:19
Vote in Committee

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Parlamentná konferencia s WTO

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

21-01-2020 - 15:07
INTA Schôdza
21-01-2020 - 09:04
INTA Schôdza
20-01-2020 - 15:02
INTA Schôdza

Úvodné slová

Bernd Lange

Vitajte na webovom sídle Výboru pre medzinárodný obchod (INTA).

V tejto časti nájdete programy schôdzí a pracovné dokumenty, ako aj podrobnosti o prebiehajúcich správach a vypočutiach.

Európsky parlament zohráva rozhodujúcu úlohu pri vymedzovaní obchodnej politiky Únie a koná ako jej demokratické svedomie. Posudzujeme všetky obchodné a investičné dohody EÚ, skúmame prácu Komisie pred začiatkom a počas rokovaní a spolurozhodujeme o právnom rámci, v ktorom sa uskutočňuje obchod. Obchodné dohody a právne akty môžu nadobudnúť účinnosť len so súhlasom EP.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy