Najnovšie udalosti

Next Committee meeting

16-09-2019 - 09:57
Meeting room during a PETI Committee Meeting

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Parlamentná konferencia s WTO

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

03-09-2019 - 15:01
INTA Schôdza
03-09-2019 - 09:01
INTA Schôdza
02-09-2019 - 15:01
INTA Schôdza

Úvodné slová

Bernd Lange

Vitajte na webovom sídle Výboru pre medzinárodný obchod (INTA).

V tejto časti nájdete programy schôdzí a pracovné dokumenty, ako aj podrobnosti o prebiehajúcich správach a vypočutiach.

Európsky parlament zohráva rozhodujúcu úlohu pri vymedzovaní obchodnej politiky Únie a koná ako jej demokratické svedomie. Posudzujeme všetky obchodné a investičné dohody EÚ, skúmame prácu Komisie pred začiatkom a počas rokovaní a spolurozhodujeme o právnom rámci, v ktorom sa uskutočňuje obchod. Obchodné dohody a právne akty môžu nadobudnúť účinnosť len so súhlasom EP.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy