Najnovšie udalosti

12-11-2019 - 09:56
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Hearings of new Commissioners-designate to take place on 14 November

08-11-2019
TRAN ITRE IMCO AFET

The Conference of Presidents (EP President and leaders of political groups) on Friday decided that the hearings of the three new Commissioners-designate take place on 14 November.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-11-2019 - 09:08
ITRE Schôdza
17-10-2019 - 10:07
ITRE Schôdza
10-10-2019 - 09:31
JURI ITRE CULT IMCO Vypočutie

Úvodné slová

coming soon

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy