Najnovšie udalosti

23-01-2020 - 15:22
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

09:30 / 11:00 ITRE

Multimediálna knižnica

23-01-2020 - 08:37
ITRE Schôdza
22-01-2020 - 14:39
ITRE Schôdza
22-01-2020 - 10:17
ITRE Schôdza

Úvodné slová

coming soon

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy