Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 20. januára 2020 - Utorok, 21. januára 2020

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

ZÁPISNICA - Pondelok, 2. decembra 2019 - Utorok, 3. decembra 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

  AMENDMENTS 1 - 71 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

ZÁPISNICA - Pondelok, 11. novembra 2019 - Utorok, 12. novembra 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. decembra 2019 - Utorok, 3. decembra 2019

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH