Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020

13-02-2020 PETI_OJ(2020)02-19_1 PE647.006v01-00
PETI

 

NÁVRH STANOVISKA k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019

12-02-2020 PETI_PA(2020)646879 PE646.879v02-00
PETI

Yana TOOM

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-02-2020

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0413/2019 by Nial Pickering (British) on the implementation in Ireland of Directive 2004/38/EC on freedom of movement

11-02-2020 PETI_CM(2020)646861 PE646.861v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0042/2019 by M. B. (German), on behalf of the “Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.” association, on the calibration of specific types of weighing scales

10-02-2020 PETI_CM(2019)639736 PE639.736v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0288/2019 by Wolfgang Gerber (German) on discrimination against retired civil servants in Germany

10-02-2020 PETI_CM(2020)647018 PE647.018v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0357/2019 by Roman Mazur (Polish) on the urgent need for big data and artificial intelligence technology in Africa to tackle poverty and unemployment

10-02-2020 PETI_CM(2020)647019 PE647.019v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0456/2019 by J. R. R. (Spanish) on the threats to consumer safety posed by signatures on electronic screens

10-02-2020 PETI_CM(2020)647020 PE647.020v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0465/2019 by T.R. (English) on alleged breach of the article 20(2)(b) of TFEU by the UK

10-02-2020 PETI_CM(2020)647021 PE647.021v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0468/2019 by Gabriela Ionescu (Romanian) on restricted right to vote for European elections

10-02-2020 PETI_CM(2020)647022 PE647.022v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0476/2019 by Holger Lüers (German) on the abolition of the widow(er)-pension in case of new marriage

10-02-2020 PETI_CM(2020)647023 PE647.023v01-00
PETI