Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Fact-finding visit to Bulgaria
05-02-2020 Briefing

EU Agencies and Conflicts of Interests
23-01-2020 Štúdia

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 V stručnosti

Záväzky z vypočutí dezignovaných komisárov - Von der Leyenovej komisia, 2019 – 2024
25-11-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 V stručnosti

Achievements of the Committee on Petitions during the 2014-2019 parliamentary term and challenges for the future
03-07-2019 Štúdia

Transparency, integrity and accountability in the EU institutions
26-03-2019 Briefing

Food Labelling for Consumers – EU Law, Regulation and Policy Options
15-03-2019 Štúdia

Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union
11-02-2019 Štúdia

Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection
15-01-2019 Štúdia