Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. septembra 2019 - Utorok, 3. septembra 2019

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 3. septembra 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. septembra 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

ZÁPISNICA - Streda, 10. júla 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

ZÁPISNICA - Streda, 24. júla 2019

06-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v01-00
DEVE

 

NÁVRH SPRÁVY o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2019